Коришћење зреле технологије ултразвучног заваривања за решавање техничких проблема производа без промене структурних захтева купаца

Проблем:

Пречници ове две рупе су премали и сувише дубоки, тако да је то тешко обликовати уз обезбеђивање захтева за величину.

Решења:

Производ је са ове тачке подељен на два дела, посебно обликован, а затим заварен ултразвучним таласом, чиме се производ чини у целину која испуњава захтеве.

као


Време објаве: 03.08.2020